×

Kayıt & Kapanış

Mesleğe yeni başlayan esnaflarımız, mesleğe başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Yeni kayıt işlemlerinde izlenecek yol:

- Vergi dairesine başvurularak Vergi kaydı açtırılmalı,

- Vergi açılış işlemleri tamamlandıktan sonra nüfus cüzdanıyla birlikte Esnaf Sicil Müdürlüğü'ne yeni kayıt müracaatı yapılmalı,
 

Odamıza kayıt için:

1- Vergi levhasının fotokopisi

2- İkametgah sureti

3- Nüfus cüzdanı fotokopi

4- Meslek belgesinin fotokopisi

5- 5 adet resim

6- Esnaf Sicil Tasdiknamesi


KAYIT KAPAMA İŞLEMLERİ

Kayıt kapanışlarında gerekli olan evraklar; 

- Vergi kapanışını bildirir belge,

- Vefat halinde ölüm kağıdı.​

​Kayıt kapanış müracaatları esnafımızın şahsen müracaatı veya yerine vekil tayin ettiği kişiler tarafından yapılabilmektedir. 
 

ÜYELİĞİN SON BULMASI

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

b) 7 nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.
 

DURUM DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRME

Oda ve ajanlıklara kayıtları yapılanlar kayıt beyannamelerinde yazılı hususlarda meydana gelecek değişiklikleri, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içinde odaya veya ajanlığa bildirmek zorundadırlar.


 

En Son Görüntülenenler | Ürün Karşılaştırma | Site Haritası | Kargo & İade | Gizlilik Bildirisi | Kullanım Şartları